Kindertherapeut

HEKANOKA Kindertherapeut

 

Doel van HEKANOKA Kindertherapie:

Zoals elders op deze site vermeld zien wij in onze praktijk ook veel kinderen met klachten op velerlei gebied. We behandelen kinderen met nagenoeg alle therapievormen, maar passen deze aan aan het niveau en de mogelijkheden van het kind. Voor meer informatie over deze speciale vorm van behandeling, genaamd HEKANOKA Kindertherapie, kunt u hier klikken. Omdat wij veelvuldig geconfronteerd worden met jeugd- en geboortetrauma’s, lijkt het ons zinnig om, door voorlichting aan en begeleiding van (toekomstige) ouders deze narigheden, die een heel leven door blijken te werken (!) te voorkomen of in elk geval, te verminderen.

Taken van een HEKANOKA Kindertherapeut:

  • werken met therapievormen aangepast aan kind en klachten
  • voorlichting aan ouders en a.s. ouders
  • begeleiding, gericht op bewustwording, ontspanning en diepere beleving in relatie tot het kind, reeds van voor het geboorteproces
  • spirituele babymassage met als doel: de trauma’s te verminderen of te verwijderen
  • peuter- en kleuteroefeningen, die de harmonische ontwikkeling van beide hersenhelften beogen
  • technieken als: visualiseren, imagineren, alfatraining, etc. op kinderniveau
  • deelname aan kinderworkshops
  • adviezen op het gebied van voeding

Opleiding:

Deze beroepsopleiding tot HEKANOKA Kindertherapeut is bedoeld voor hen, die zich na de Opleiding tot H.E.Therapeut willen specialiseren in het werken met kinderen. Hiervoor dient men stages te volgen en de aangeleerde methodes en technieken aan te leren passen aan het niveau, waarop de te behandelen kinderen functioneren.

Reacties zijn gesloten.