HOLISTISCH ENERGETISCH THERAPIE CENTRUM te DORST

(Centrum voor persoonlijke groei, ontwikkeling en therapeutische vorming)

 

In het H.E.T. Centrum voor Paramedische Natuurgeneeskunde worden de volgende disciplines gedoceerd:

 • Beroepsopleiding tot H.E.T. Reflexoloog (2 jaar)
 • Beroepsopleiding tot H.E.T. Therapeut (4 jaar)

De Opleidingen zijn erkend door de KTNO en BATC.

Overige activiteiten

Regelmatig worden in het H.E.T. Centrum cursussen, workshops, lezingen, bij- en nascholingen gegeven.

De opleidingen zijn gebaseerd op de 5 Natuurgerichte principes van beroepsvereniging BATC:

 • Energie
 • Prikkeloverdracht
 • Drainage
 • Voeding
 • Psyche

De Opleidingen beogen het kunnen werken op alle energetische niveaus, te weten:
Het lichamelijk / fysieke niveau, het geestelijk of psychische niveau, het zielsniveau alsmede ook het sociaal/maatschappelijke niveau.

Hiertoe zijn diverse therapievormen als volgt ingedeeld:

 • Voor klachten op het fysiek / energetische nivo hanteren wij Reflexologie en Body-Language / Bodywork (lichaamswerk).
 • Voor klachten op het geestelijk / energetische nivo werken we met Metamorfosetechniek, Bachremedies, Kleuren- en Edelsteentherapie en Aromatherapie.
 • Voor klachten op zielsniveau wordt gewerkt met Vita-Kinese (spiertestmethode) en Ademtherapie.
 • Voor sociaal / maatschappelijke problemen maken we gebruik van gesprekstherapie, eventueel gecombineerd met Vita Kinese en/of andere technieken.

De Opleidingen beslaan in totaal 2 tot 4 jaar, daar ook stages, supervisie en zelfontwikkeling worden gevraagd. De Opleidingen zijn zo samengesteld, dat enkele modules ook los zijn te volgen. Daar een ieder een eigen leertempo heeft, kan men besluiten, de Opleiding(en) sneller te doen, maar uiteraard ook langzamer.
NB: Behaalde certificaten blijven geldig mits men zich houdt aan de H.E.T.C. normen, oefen- / bijscholingsdagen volgt en praktijkervaring opdoet.

Uniek

Onze (Beroeps) opleidingen, cursussen en workshops onderscheiden zich van anderen door de persoonlijke training, coaching en begeleiding van aanstaande therapeuten.

Toelatingseisen (minimaal MBO niveau)

Voor toelating tot de (Beroeps) opleiding(en) vindt een intake plaats (mondeling en schriftelijk). Wij vragen namelijk van onze kandidaat-studenten inzet en motivatie daar onze (Beroeps) opleiding(en) gericht zijn op het werken met en helpen van mensen. En mensen zijn kostbaar materiaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het H.E.T. Centrum, bij voorkeur via de email.
Zie ook KTNO en BATC.